ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Company news

    ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

    Cherish ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ មានទីតាំងនៅទីក្រុងយីវូប្រទេសចិនដែលជារដ្ឋធានីនៃទំនិញតូចៗនៅលើពិភពលោក។ វាគឺជាការផ្តោតសំខាន់លើដៃ DIY ដែលផលិតដោយការរចនាផលិតផលផលិតកម្មនិងទីផ្សារនៃសហគ្រាសផលិតកម្មអាជីព។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺជំរុញការលក់របស់អតិថិជនតាមរយៈការរចនាច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ...
    អាន​បន្ថែម